Mecanică și prelucrarea metalelor

Electrogazosudor-montator

Misiunea programului este de a forma specialiști calificați în corespundere cu cerințele pieței muncii, capabili să efectuieze o asamblare nedemontabilă a două sau mai multe piese prin orice procedură, cu ajutorul echipamentului mecanic sau automat, cu sau fără adăugare de metale și de a asigura formarea unei personalități care să se adapteze într-o societate aflată în continuă schimbare și să investească pe tot parcursul vieții în propria dezvoltare profesională.


           


Strungar

Misiunea programului este de a forma specialiști calificați în corespundere cu cerințele pieței muncii, capabili să execute prelucrarea mecanică a pieselor prin așchiere, respectând cerințele de calitate și precizie conform standardelor și de a asigura formarea unei personalități care să se adapteze într-o societate aflată în continuă schimbare și să investească pe tot parcursul vieții în propria dezvoltare profesională.


Comments