Școala Profesională nr. 4
Anunță înmatricularea elevilor la 
învățătură în anul de studii 2018-2019
la următoarele specialități:


Бельцкая профессиональная школа № 4
объявляет набор уч-ся на 2017-2018 
учебный год на следующие профессии:

Comments