„Viziunea echipei manageriale este de a forma o comunitate de învățare capabilă să asigure realizarea misiunii școlii și a obiectivelor trasate în Planul de Dezvoltare Strategică. Avem permanent în vizor promovarea culturii calității, elaborarea și aplicarea instrumentelor de evaluare a resurselor umane, care  să aibă ca rezultat motivarea angajaților.”


Motto-ul instituției!

Școala cea mai bună e aceea în care înveți înainte de toate a învăța. (N. Iorga)

Anunț pentru funcții vacante

Anunț pentru funcții vacante

Instituția Publică Școala Profesională nr.4 din mun Bălți anunță concurs pentru ocuparea următoarelor funcții: șef/șefă secție practică șef/șefă secție asigurarea calității La concurs pot candida persoane care întrunesc  cumulativ următoarele condiții: deţine cetăţenia Republicii Moldova; are studii superioare universitare; are vechime de muncă în activitatea didactică de cel puţin 5 ani și deține grad didactic; […]

22 noiembrie 2023
Anunț!!!

Anunț!!!

Instituția Publică Școala Profesională nr 4 din mun. Bălți, organizatoare a concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante, comunică rezultatele concursului: Director adjunct pentru instruire și educație: • învingător a fost declarat dl Trinca Vitalie. Director adjunct pentru instruire și producere: • învingătoare a fost declarată dna Pelin Natalia.

27 octombrie 2023
ANUNȚ!!!

ANUNȚ!!!

Instituția Publică Școala Profesională nr.4 din mun Bălți anunță concurs pentru ocuparea următoarelor funcții: • director adjunct pentru instruire și educație • director adjunct pentru instruire și producere La concurs pot candida persoane care întrunesc cumulativ următoarele condiții: a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) are studii superioare universitare; c) are vechime de muncă în activitatea […]

27 septembrie 2023
1 SEPTEMBRIE

1 SEPTEMBRIE

1 SEPTEMBRIE – Ziua Cunoștințelor. Un an mai înalt în aspirații și plin de succese!

25 septembrie 2023