Mesajul Directorului„Viziunea echipei manageriale este de a forma o comunitate de învățare capabilă să asigure realizarea misiunii școlii și a obiectivelor trasate în Planul de Dezvoltare Strategică. Avem permanent în vizor promovarea culturii calității, elaborarea și aplicarea instrumenetelor de evaluare a resurselor umane, care  să aibă ca rezultat motivarea angajaților.”

Motto-ul instituției!

Școala cea mai bună e aceea în care înveți înainte de toate a învăța. (N. Iorga)

LIMBA MATERNĂ – ICOANĂ ETERNĂ

LIMBA MATERNĂ – ICOANĂ ETERNĂ

În perioada 22-26 februarie 2021, în Școala Profesională nr.4, mun. Bălți s-a organizat Decada disciplinelor „Științe socioumane”. În cadrul decadei s-au desfășurat activități cu genericul: „LIMBA MATERNĂ – ICOANĂ ETERNĂ”.

2 martie 2021
LIMBA MATERNĂ – ICOANĂ ETERNĂ

LIMBA MATERNĂ – ICOANĂ ETERNĂ

În cadrul decadei „Științe socioumane” din Școala Profesională nr.4, mun. Bălți s-a organizat concursul ziarelor de perete cu tematica: „LIMBA MATERNĂ – ICOANĂ ETERNĂ”.

25 februarie 2021
REZULTATELE CONCURSULUI

REZULTATELE CONCURSULUI

        Învingătorul concursului pentru ocuparea funcției vacante Director adjunct pentru instruire practică și producere este dna Pelin Natalia, șef de secție pentru asigurarea calității.

11 ianuarie 2021